Txuj Ci & Kev Kawm

Kev Kawm Sib Tham Nrog Dr Manimekalai Mohan Ntawm SSVM Lub Tsev Kawm Ntawv

Kev Sib Tham nrog Dr. Manimekalai Mohan ntawm SSVM Cov Tsev Kawm Ntawv txog kev noj qab haus huv rau lub sijhawm thaum muaj kev kis kabmob thiab cuam tshuam ntawm Covid19 hauv kev yuav nkag rau tom ntej