Kev Siv Hauv Tsev

Khawb Nyob Hauv Tsev Kom Tsis Taus Poob

Nov yog qhia txog yuav ua li cas kom plaub hau ntog thiab tshuaj tom tsev los tswj kom plaub hau hle. Tsis tas li, kawm paub txog cov laj thawj thiab cov lus qhia tu plaub hau kom tswj tau cov plaub hau noj qab haus huv.

Cov Khoom Noj Qab Haus Huv sib txawv ntawm Cov Txiv Ntoo Ntsuab

Lub siab xav txhim kho koj li kev noj qab haus huv nrog txiv apples ntsuab? Txheeb xyuas cov txiaj ntsig sib txawv uas cov txiv av ntsuab muaj.

5 Lub Ntuj Thiab Ntiaj Teb Zoo Rau Ib Tug Neeg Tuaj yeem Ua Hauv Tsev

Anamika Sengupta ntawm Almitra Sustainables taw qhia cov hau kev los siv kev tu cov neeg tu lub tsev kom huv thiab huv ua neej hauv ntiaj teb

Cov txiaj ntsig kev noj qab haus huv ntawm Cov ntsev dub

Cov ntsev dub yog qhov muaj cov txiaj ntsig ntxiv thiab cov zaub mov ntxiv, yog li ua rau nws yog qhov tseem ceeb ntawm peb chav ua noj txee. Nyeem nws cov txiaj ntsig ntawm no.